English version

Finnish version

KUHSTORF- a small village in Northern Germany

LOCATION
Hamburg the famous German harbour town is 100km west, Berlin the capitol is 200km southeast and the Baltic Sea is 60km north from our typical North German village.
HISTORY
It was founded 700 years ago in a wet flat valley of the river Sude. Hundreds of years most of the inhabitants were farmers. During the last 200 years all the field became drained and so they became a better fertility for growing potatoes and corn. The biggest cut in the history of Kuhstorf was the end of WW II and the time until 1989.
The communist gouvernment of East Germany changed the agricultural
structure. 1960 the collectivation of the agriculture in our village was complete. All the farmers and other people had to work in the Collective Agricultural Farm ( called LPG). In 1945 and some years after the village was full of refugees from the former parts of Germany from the eastern side of the river Oder - now Poland, Czechia or Russia. Many of them lost their factories, farms and property there.They had to built up a new life in East Germany. In the years until 1961 when the Communists built the Wall a lot of them went to West Germany to find better conditions for a new life. We know that many of them did it successfull.
Most of the people of Kuhstorf were happy about the fall of the Wall in November 1989. Many things have changed in the last 11 years.

PEOPLE OF KUHSTORF 2001
850 people are living here in small stony houses. In the past many of them worked in agriculture  in some small factories in town or German Railway Company. The structure of employment and work has completely changed the last years. Only some people are working in agriculture. Many of the farm workers became unemployed or in special retirement programs if they were older than 55. The employed people now are working in small factories in the towns or offices, schools around or in the area around and in Hamburg. It takes one hour by car on the motorway nr. 24.
up

THE IMAGE
In the past most of the houses were built by clay with roofs of  strow. But you only can find a few of them now. Modern houses are stone made with stony roofs. In most of the house is living a family. There are only a few apartment houses built in the last 20 years. Since 1990 were built appr. 100 new houses spread into the village or in a new area with 40 of them. Most of the people came from town  to live(sleep) here and work outside. A net of small streets is winding through the village and the main street  connects us with the town HAGENOW.
Please have a look at the pictures in the
albums   up

NATURE and ENVIRONMENT
The countryside is green and  flat with a lot of fields. Because of the soil is sandy, dry and poor you can find a lot of forests with Pines and Oaks. Down by the river Sude it is more wet. There are the meadows of the farms.It is a nice area to walk small paths throu the woods and the farmland or to ride by horse. On the river Sude you can go by canoe down to the river Elbe.

 ECONOMY
As I wrote before we`ve got some small workshops and some farmers. Also timberer, electrician, plumber, roofmaker, transportation company  and others. There are two little restaurants where you can have a good meal or drink. Sometimes we`ve got parties there.

CULTURAL ACTIVITIES
Many men are members of the Voulonteer Fire Guard. They are prepared to save people and to fight against fire and other accidents. This troup also does organise and support cultural events.
There`s  also a chorus with 25 members. Many women are organised in a club of "Village Women".

 Whoever hit this website - please contact me and send me a short message.
I can give you more information and guidance if you want to visit our nice area. 
mitiku@web.de   
up


Diese Übersetzung der Ortsbeschreibung Kuhstorfs, haben Schüler aus Kiuruvesi, FINNLAND für mich gemacht. Sie haben im Oktober 2003 die Schule in Picher besucht.
Vielen Dank!

Kuhstorf  pieni kylä Pohjois-Saksassa

SIJAINTI
Hampuri, kuuluisa saksalainen satamakaupunki 100km länteen, pääkaupunki Berliini 200 km kaakkoon ja Itämeri 60 km pohjoiseen tyypillisestä Pohjois-Saksalaisesta kylästämme.

HISTORIA
Kuhstorf perustettiin 700 vuotta sitten Sude-joen laaksoon. Satoja vuosia suurin osa asukkaista oli maanviljelijöitä.Viimeisen 200 vuoden aikana kaikki pellot on kuivattu ja niistä on tullut hedelmällisempiä perunan ja maissin
kasvatukseen. Suurin katkos Kuhstorfin historiassa oli 2. maailmansodan loppumisen ja vuoden 1989 välillä. Itä-Saksan kommunistinen hallinto muutti maatalouden rakennetta. Vuonna 1960 kylämme maatalouden kollektivointi oli saatu päätökseen. Kaikkien maanviljelijöiden ja muiden ihmisten täytyi
työskennellä kollektiivisella maatilalla (kommuuni). Vuonna 1945 ja muutamia vuosia sen jälkeen kylä oli täynnä pakolaisia entisiltä Saksan miehitysalueilta Oder-joen itäpuolelta, nykyisen Puolan, Tsekin ja Venäjän alueilta. Monet heistä joutuivat jättämään tehtaansa, maatilansa ja omaisuutensa taakseen. Heidän täytyi aloittaa uusi elämä Itä-Saksassa. Vuoteen 1961 asti, kunnes
kommunistit rakensivat Berliinin muurin, suuri osa heistä pakeni Länsi-Saksaan paremman elämän toivossa. Monet heistä myös onnistuivat. Suurin osa Kuhstorfin asukkaista oli iloisia Berliinin muurin kaatuessa marraskuussa 1989. Monet asiat ovat muuttuneet viimeisen 11 vuoden aikana.

LUONTO JA YMPÄRISTÖ
Maaseutu on vihreää ja tasaista ja siellä on paljon peltoja.Koska maaperä on niin kuiva, köyhä ja hiekkainen, metsissä on paljon mäntyjä ja tammia.Joen varrella maa on paljon kosteampaa.Siellä sijaitsee monien maatilojen niittyjä. Tämä alue on mukava paikka tehdä lenkkejä ja kävelyitä tai jopa ratsastaa hevosella, läpi metsien ja maatilojen! Kanootilla voi myös meloa pitkin Elbe-jokea.
up

TALOUS
Kuten kerroin jo aiemmin, täällä on joitakin pieniä työpajoja ja maatiloja,
metsureita, sähkömiehiä, putkimiehiä, katontekijöitä, kuljetusfirma yms. Täällä
on myös kaksi pientä ravintolaa, missä voi syödä maittavan aterian tai käydä
vaikkapa drinkillä. Joskus kylässämme pidetään myös juhlia.

KULTTUURIAKTIVITEETIT
Monet kylän miehet ovat mukana vapaapalokunnassa.He ovat valmistautuneet
pelastamaan ihmisiä ja taistelemaan tulta vastaan sekä auttamaan
onnettomuuksien sattuessa. Tämä ryhmä myös suunnittelee ja tukee
kulttuuritapahtumia.Täällä on myös 25-henkinen kuoro. Moni nainen työskentelee
"Village woman"-clubissa.

KYLÄNÄKYMÄ
Ennen suurin osa taloista oli rakennettu savesta ja katot oljista. Mutta nyt niitä on jäljellä enää muutama. Modernit talot ja katot on tehty kivestä. Suurin osa taloista on omakotitaloja. Vain muutamia kerrostaloja on rakennettu viimeisten 20 vuoden aikana. Vuodesta 1990 lähtien on rakennettu n. 100 uutta taloa, jotka ovat levittäytyneet kyliin tai 40 heistä uusille alueille. Suurin
osa ihmisistä tuli kaupungista asumaan (nukkumaan) tänne ja työskentelemään kylän ulkopuolella. Pienten teiden verkko mutkittelee kylän läpi ja pääkatu yhdistää meidän HAGENOWin kylään. Ole hyvä ja katso kuvia albumista.
up

KUHSTORFIN ASUKKAAT 2001
850 asukasta asuu pienissä kivitaloissa.Menneisyydessä monet heistä työskentelivät maanviljelijöinä,pienissä tehtaissa kaupungissa tai Saksan rautateillä.Työllisyyden rakenne ja työ on muuttunut kokonaan viime vuosina. Vain jotkut ihmiset työskentelevät maanviljelijöinä. Monet tilojen työntekijät joutuivat työttömiksi tai erityiseen eläkeohjelmaan, jos olivat yli
55-vuotiaita.Työssä käyvät ihmiset työskentelevät nykyään pienissä tehtaissa kaupungeissa
tai toimistoissa, ympärillä olevissa kouluissa tai lähistössä ja Hampurissa.
Matka Hampuriin kestää tunnin moottoritietä numero 24.
up